The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Team
  • Fra talentfulle enkeltpersoner til ekstraordinære team

  • Lær mer

Alle team på et hvilket som helst utviklingsnivå kan dra nytte av The Five Behaviors of a Cohesive Team™. Jeg planlegger å gjøre det til en hjørnestein i alt teambyggingsarbeidet mitt. Patricia Clason, Center for Creative Learning

Start reisen mot teamarbeid med The Five Behaviors™ Powered by Everything DiSC®

Programmet med The Five Behaviors of a Cohesive Team bruker verktøyet Everything DiSC for å hjelpe deltakerne til og forstå de forskjellige atferdsstilene i teamet og hvordan de kan jobbe effektivt sammen. Les mer under.